Schade aan het dak

Fotografie Van City Building

Het dak is een zeer belangrijk onderdeel van elk gebouw of huis. Het beschermt u tegen de weersomstandigheden, zoals eerder vermeld. Maar wat nog belangrijker is, is dat het uw buurman(nen) beschermt tegen schade. Als dit gebeurt, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent ook dat u uw dak niet zomaar kunt weggooien en u kunt afvragen of u wel het onderste uit de kan hebt gehaald.

De meeste dakschade is het gevolg van iets dat er omheen gebeurt en niet zozeer iets oppervlakkigs als een lek door een gat of deuk in een dakplaat. Wanneer er iets gebeurt met het dak van uw gebouw, of het nu een ongeluk is of opzet, wordt het dak niet gedekt door de verzekering en wordt er van u verwacht dat u de schade herstelt of het dak vervangt.

Dakschade of dakreparatie begint eigenlijk al wanneer uw dakdekker ter plaatse komt.

Het is van vitaal belang dat het dak wordt geïnspecteerd en bij de beoordeling kan worden aangegeven welke reparaties kunnen worden uitgevoerd of welk onderhoud kan worden uitgevoerd. Dit kan echter niet allemaal in hetzelfde bezoek gebeuren en vaak zijn er naast de dakbedekking nog veel andere zaken die ook aandacht vragen.

Het dak is geen statisch onderdeel van het gebouw of de woning. Het is meer een bewegend onderdeel dat verschilt afhankelijk van het weer en de weersomstandigheden. Als het dak niet in goede staat is en niet presteert, kunnen ook de kolommen en de shingles worden aangetast.

Klanten gaan er vaak van uit dat het dak door de verzekering wordt gedekt en als er geen schade is, er ook geen beloning is, maar dat is niet altijd het geval. Alles wat wij doen wordt gedekt door de verzekering als er een claim wordt ingediend.

Heeft u dakschade en bent u niet verzekerd, dan kunt u uw dak laten inspecteren op oorzaken van de schade en de verzekering dekt vaak de kosten van deze inspectie. Dit is echter slechts een tijdelijke oplossing. U dient direct uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Er kan iets misgaan en uw dak moet misschien worden vervangen. Als u wacht, en u komt er al snel achter dat de schade niet gedekt is, kan dit een probleem opleveren met uw verzekeringspolis en kunt u in grote problemen komen door de gevolgen van het niet hebben van een verzekering.

Het dak maakt geen deel uit van de normale werking van het gebouw of de woning. Uw dak is een deel van een woning die je niet zult zien of aanraken heel vaak, tenzij er een probleem is, en niet in die mate dat het de integriteit van het gebouw of huis zelf zal beschadigen kan zelfs leiden tot het verlies van belangrijke werknemers. Als uw dak niet goed geïsoleerd is, is de kans groot dat lucht in de isolatie opgesloten raakt en deze beschadigt. Dit zorgt voor latente condensatie die vervolgens de binnenmuren of de vloer kan bereiken en een ernstig probleem kan worden en zoals u zich kunt voorstellen, ernstiger is duurder.

Als het u overkomt en u bent huiseigenaar of huurder en u denkt dat iemand anders een paar rekeningen bij elkaar heeft laten vallen en er zijn geen getuigen geweest, dan bent u zeer aansprakelijk en zal uw verzekeringspolis de kosten van een eventuele reparatie dekken. Echter, als dit gebeurt in de loop van de normale gang van zaken met iemand anders, omdat je niet op de hoogte bent van het dan zou je kunnen eindigen in de problemen. Als u niet verzekerd bent en ook geen zinnige manier hebt om te weten of iemand al dan niet een rekening bij elkaar heeft laten vallen, dan zou dit ook voor u een probleem kunnen opleveren.

Hopelijk kunnen we het er allemaal over eens zijn dat het beter is om ervoor te zorgen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door uw dakdekker, omdat het op de lange termijn nooit goedkoper zal zijn om meer werk te doen en tegen hogere kosten. Controleer uw dak af en toe voordat het beschadigd is, want er zal waarschijnlijk een zeer zichtbaar teken zijn dat het tijd is voor een reparatie. Het is ook zinvol om ervoor te zorgen dat u de plaatselijke autoriteiten kent (als het om een woonhuis gaat) en zij zullen ervoor zorgen dat uw dakbedekking voldoet aan de dak- en verwarmingsvoorschriften.

U kunt alle veranderingen aanbrengen die u wilt, maar verzekering is van vitaal belang.